Úvodní strana
Profil družstva
Předmět činnosti
Kapacitní nabídka
Kontakty
Anglicky
Německy

Historie družstva KOVO KONICE

KONICE - MĚSTO

Počátky družstva KOVO KONICE, v.d., spadají do roku 1933, kdy byl proveden zápis do obchodního rejstříku v Olomouci " Společenstva s ručením omezeným Domácký průmysl " Předmětem činnosti byla výroba a prodej háčkovaného, síťovaného a šitého zboží a jeho prodej. Výrobní náplň družstva se postupně měnila k zaměření na kovovýrobu, která postupně začala převažovat. Od roku 1960 se název družstva mění na Lidové družstvo kovozpracující, Konice s náplní činností " kovo a doplňková konfekce a služby " K další změně dochází v roce 1966, kdy se název družstva mění na Kovo, výrobní družstvo Konice a krystalizuje se i budoucí výrobní zaměření družstva na kovovýrobu se specializací na vahařství, zámečnictví, opravu ponorných čerpadel.

KONICE - MĚSTO

Zhruba v této podobě fungovalo družstvo až do roku 1976, kdy od 1.1.1977 došlo k jeho sloučení s družstvem Mechanika Prostějov. V tomto období došlo k rozšíření výrobní náplně o výrobu střešních oken, od které však bylo v pozdějším období odstoupeno.

V procesu transformace družstev došlo k 1.1.1991 k vyčlenění dvou středisek, bývalých provozoven KOVO Konice, z družstva MECHANIKA Prostějov a vzniku nového samostatného právního subjektu pro názvem KOVO KONICE, výrobní družstvo. Sídlo družstva je na ulici 9.května 11 v Konici. Ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 170 je uveden základní předmět podnikání družstva:

  • zámečnictví
  • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
  • výroba a opravy čerpadel a ponorných elektromotorů
  • výroba vah, vážících zařízení, cejchování vah, výroba, opravy a montáž měřidel
  • obchodní činnost

Doplňkovou činnost tvoří služby kopírovací technikou, silniční motorová doprava a hostinská činnost.

Pracovní potenciál družstva tvoří cca 100 pracovníků družstva, převážně členů družstva. Činnost družstva řídí představenstvo, v jehož čele stojí předseda družstva, jímž je v současné době p. Jaroslava Poláková. Činnost družstva se řídí schválenými Stanovami družstva.

Jak je uvedeno výše, soustřeďuje se činnost družstva především do oblasti výroby ponorných elektromotorů, oprav čerpadel oběhových, kalových a ponorných ( přesná specifikace je uvedena v další části ), výroby mechanických vah a zámečnické výroby na zakázku.

Rozhodující část výroby je dodávána na tuzemský trh. Ze zahraničních partnerů je největším odběratelem Slovenská republika. Dalšími zahraničními partnery jsou především Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko.

Výrobky a služby družstva KOVO KONICE, výrobní družstvo, mají nejen již dlouholetou tradici, ale především vysokou kvalitu produkce. Proto si Vás dovoluje KOVO KONICE, výrobní družstvo, pozvat k seznámení se s výrobním a obchodním sortimentem na následujících stránkách.

Mimo tyto stránky je možný kontakt :

  • tel. +420 582 396 531, 396 535 - 6, 302 840
  • fax +420 582 396 530, 396 536
  • e-mail: kovokonice@email.cz


copyright © KOVO KONICE, v.d.